Bsi. Certyfikat Rejestracji OHSAS 18001:2007

Certyfikat TUV Zgodności zakładowej kontroli produkcji (PL+EN)

Certyfikat Spawalniczy TUV zgodnie z normą EN 1090-1, tabela B.1 norma EN 1090-2 dla wykonywania elementów konstrukcyjnych ze stali (PL+EN)

Certyfikat TUV Weryfikacja zakładu spawalniczego (PL+EN)

Certyfikat BRUGG montaż rur giętkich dla stacji paliw
Uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego (UDT) do wytwarzania rurociagów przesyłowych i technologicznych do materiałów niebezpiecznych o własnościach trujących

Instytut Spawalnictwa KZ 1 Świadectwo kwalifikacyjne do I Grupy Zakładów Dużych

Licencja nr 0060120 na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy